Telefon: 0264-591947
Fax: 0264-591947
Telefon: 0264-432392
E-mail: trenuletul.veseliei@yahoo.com

Blos Oana-Iulia

Profesor în învăţământul preşcolarblos.jpg


Grad didactic: I, cu o vechime în învăţământ de 26 ani

ABSOLVENTĂ A:
Colegiului Pedagogic « Gheorghe Lazăr », Cluj-Napoca, 1997
Facultăţii de Biologie - Geologie din cadrul UBB, Cluj-Napoca, 2006
Facultăţii de Știinţa Mediului din cadrul UBB, Cluj-Napoca, 2007 – Masterat în Gestiunea și protecția resurselor naturale

RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢĂ
Membru în Comisia CEAC (2023-2024)                                                                                              Coordonator pe unitate al proiectului județean „Primăvara copiilor” (2022-2023, 2023-2024)
Responsabil Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție, a discriminării în mediul școlar și pentru promovarea interculturalității (2022-2023, 2023-2024)
Membru în Comisia de Cercetare a abaterilor disciplinare (2021-2022)
Membru în Comisia pentru Curriculum (2012-2018)
Membru în/ Secretar al Consiliul de Administraţie (2009-2018; 2007-2019)
Membru în Comisia de înscriere a copiilor în grădiniţă (2017-2018)
Secretar al Consiliului Profesoral (2009-2018)
Membru în Comisia responsabilă cu înscrierea copiilor în grădiniţă
Membru în Comisia pentru perfecționare și dezvoltare profesională (2017-2018)
Membru în Comisia pentru programe și proiecte educative (2012-2013)
Organizator județean al programului „Primăvara copiilor” (2011, 2015)
Membru în Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar la nivel de unitate (Ianuarie, Noiembrie 2015)
Mentor pentru colegele debutante
Responsabil cu formarea continuă (2008-2009)
Coordonator al proiectului educațional la nivelul grădiniței: „Da, poți!” (2016-2017)
Coordonator al proiectului educațional la nivelul grădiniței: „Ecogrădinița” (2010-2012)
Președinte al Comisiei de Mobilitate (2014-2015)
Membru în Comisia responsabilă cu imaginea grădiniței (2009-2010)
Președinte al Comisiei Tehnice de prevenire și stingere a incendiilor (2013-2014)
Membru în comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise pentru ocuparea posturilor, catedrelor declarate vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, secțiunea octombrie 2016
Membru în Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în Grădinița cu Program Prelungit ,,Trenulețul veseliei”, Cluj-Napoca, 2016
Membru în Comisia de aplicare a interviului pentru candidații necalificați în Grădinița cu Program Prelungit ,,Trenulețul veseliei”, Cluj-Napoca, Ianuarie 2015 și Noiembrie 2015, în Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Iris”, Cluj-Napoca, Martie 2016 și în Grădinița cu Program Prelungit ,,Albinuța”, Cluj-Napoca, Octombrie 2016
Membru în Comisia de supraveghere la proba scrisă pentru ocuparea posturilor / catedrelor declarate vacante / rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea Ianuarie 2015
Membru în Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, 2017

RESPONSABILITĂŢI PRIMITE LA NIVEL ISJ / CCD/ DPPD/ MECS
Membru al Corpului Național al Experților în Management Educațional

MOTTO DEFINITORIU :
« Dacă poţi visa un lucru, înseamnă că poate fi făcut. » Walt Disney