Telefon: 0264-591947
Fax: 0264-591947
Telefon: 0264-432392
E-mail: trenuletul.veseliei@yahoo.com

MORAR SIMONA-CĂLINA

Profesor pentru învățământul preșcolar
MorarGrad didactic:
I, cu o vechime în învaţământ de peste 27 ani

ABSOLVENTĂ A:
Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca
Facultăţii de Litere Cluj-Napoca – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Universităţii Lucian Blaga din Sibiu – master postuniversitar – Management educaţional

RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢĂ:
Membru Comisia de Curriculum (2022-2023)
Membru C.A. (2021-2022)
Responsabil Comisia metodica (2017-2018)
Responsabil al Comisiei de Promovare a Imaginii Grădiniţei (2013-2017)
Responsabil al Proiectului „De mic învăț să mă feresc de rele” (2016-2017)
Responsabil al Proiectului „Culori pentru pace” (2019-2020)
Membru în Comisia de Sănătate şi Siguranţă în Muncă și PSI (2013-2016)
Membru în Comisia de Mobilitate (2017 – Prezent)
Membru în Comisia SCIM (2017-2019)
Membru în Comisia CEAC (2017-2019)
Membru în Comisia de implementare a controlului managerial intern (2016-2017)
Membru Comisia de etică (2016 – 2018)
Membru in Comisia responsabilă cu programe și proiecte educative școlare și extrașcolare
Membru în Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor prin suplinire /catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar la nivel de judeţ, învăţământ de stat și particular
Mentor pentru colegele debutante şi îndrumător de practică pedagogică

RESPONSABILITĂŢI PRIMITE LA NIVEL ISJ / MECS:
Metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj
Membru în Comisia Consultativă a Invăţământului particular Cluj (2008 – Prezent)
Membru al Corpului Național al Experților în Management Educațional
Responsabil de cerc pedagogic, Centrul zonal nr. 1 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj (2010 – prezent)

CĂRŢI PUBLICATE:
„ Piramida cunoaşterii ”- hărţi proiecte tematice grupa mijlocie- editura Diamant , Piteşti, 2014
„ Mânuţe îndemânatice ” – carte de activităţi practice pentru preşcolari şi şcolari mici Editura Diamant – 2013
„ Planificarea anuală a activităţilor instructiv-educative obligatorii din gradiniţele de copii ”-ghid orientativ, editura Rustic, Aghireş, jud.Cluj – 2008
„Activităţi practice în preprimar – idei, tehnici moderne şi modele din hârtie ” Editura Eurodidact, Cluj-Napoca – 2005Publicații:

ACTIVITĂŢI NOTABILE APARŢINÂND ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR:
Iniţiator al Revistei Învăţământului Preşcolar Clujean „Grădi FAN”
Iniţiator şi coordonator al „Atelier GradiFAN”- proiect de formare continua pentru Educatoare, învăţătoare. (parteneri Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca / Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor didactice Cluj si Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj) în judeţele Cluj, Mureş, Alba şi Bistriţa Năsăud
Iniţiator al „ARTerapie Atelier” – proiect de formare continuă pentru Educatoare, învăţătoare, profesori din învăţământul special. ( parteneri Universitatea Babeş-Bolyai Cluj -Napoca/ Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor didactice Cluj si Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Membru în Comitetul de redacţie a Revistei Învăţământului Preşcolar şi Primar Clujean „GrădiFAN”
Redactor Revista – Învăţământul preşcolar şi primar clujean INOVAŢIE şi TRADIŢIE
Gradație de merit

MOTTO DEFINITORIU:
« „În vremurile când minciuna devine universală, a spune adevărul este un act revoluţionar.” » - George Orwell