De mic învăț să mă feresc de rele

Grupa mare „Puișori”

Tema activității: „Preşcolarii ştiu să circule corect!”

Mijloc de realizare: concurs de role și biciclete

La concusul de role și biciclete, la nivel de unitate, s-au înscris 7 preșcolari. Aceștia s-au prezentat cu bicicletele, respectiv cu rolele personale, precum și cu echipamentul de protecție corespunzător, implicit cu casca de protecție.

Copiilor li s-au prezentat regulile concursului, dar și traseul stabilit, educatoarea explicând și demonstrând modul de deplasare cu bicicletele/ rolele în cadrul concursului. Preșcolarilor li s-a adus la cunoștință faptul că va fi punctat atât corectitudinea parcurgerii traseului propus, cât și timpul de parcurgere a circuitului.

După desfășurarea concursului, educatoarea le prezintă copiilor rezultatele obținute de aceștia, ierarhizarea lor în funcție de respectarea criteriilor concursului și se stabilește un plan de remediere și îmbunătățire a abilităților copiilor cerute în cadrul concursului în vederea optimizării acestor abilități până la concursul județean ce va avea loc în data de 4 iunie 2019.