Curriculum

 

CURRICULUM

PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE

În noul Curriculum pentru educația timpurie este propusă o reformă la nivelul Curriculumului Național. Reformă la baza căreia stau o serie de argumente:

– necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel European, cu impact și cu implicaţii semnificative;

-corelarea cu schimbările inițiate la niveluri învățământului preuniversitar, pentru construirea unei concepţii curriculare unitare şi coerente, având ca referinţă competenţele cheie care determină profilul de formare al elevului, definite la nivel european şi statuate de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

-atingerea ţintelor și/sau implementarea unor măsuri din strategiile europene și naţionale de referinţă pentru domeniul educaţiei, respectiv: Strategia Europa 2020, Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (HG nr.417/2015), Strategia națională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (HG nr.383/2015);

Planul de invățământ pentru educația timpurie:

Planul de învățământ se prezintă sub formă schematică cuprinzând toate activităţile de învățare pentru fiecare grupă şi nivel de vârstă, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei categorii/ fiecărui tip de activități.

Intervalul de vârstă

Categorii de activităţi de învăţare

Nr.ore de activități de învățare desfășurate cu copiii
zilnic/tură

Numărul total de ore de activități de învățare/săptămână

37 – 60 luni (3,1 – 5 ani)

Jocuri și activități liber-alese

2h

10h

Activități pentru dezvoltare personală

2h

10h

Activităţi pe domenii experienţiale

1h

5h

Total

25h

61 – 84 luni (5,1 – 7 ani)

Jocuri și activități liber-alese

2h

10h

Activități pentru dezvoltare personală

1 ½ h

7 ½ h

Activităţi pe domenii experienţiale

1 ½ h

7 ½ h

Total

25h

Filanitățile educației timpurii au în vedere o abordare holistică, axată pe cele cinci domenii ale dezvoltării copilului.

 • dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală;

 • dezvoltarea socio-emoţională;

 • dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;

 • dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii;

 • capacităţi și atitudini în învăţare.

Domeniile experiențiale cu care intră copiii în contact sunt următoarele:

 • Domeniul estetic şi creativ – acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare.

 • Domeniul om şi societate – include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. Domeniul are o extindere şi către contexte curriculare care privesc tehnologia, în sensul abordării capacităţilor umane de a controla evenimentele şi de a ordona mediul.

 • Domeniul limbă şi comunicare – acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală și scrisă.

 • Domeniul ştiinţe – include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.

 • Domeniul psiho-motric acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.

Anul şcolar 2019 – 2020 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 15 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019.

Cursuri – luni, 9 septembrie 2019 – vineri, 20 decembrie 2019.

În perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2019, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2019 – duminică, 12 ianuarie 2020

Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020.

Cursuri – luni, 13 ianuarie 2020 – vineri, 3 aprilie 2020.

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 4 aprilie 2020 – marţi, 21 aprilie 2020 Cursuri – miercuri, 22 aprilie 2020 – vineri, 12 iunie 2020

Vacanţa de vară – sâmbătă, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care încep cursurile anului şcolar 2020 – 2021.

 • Domeniul limbă şi comunicare – acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.

 • Domeniul ştiinţe – include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.

 • Domeniul psiho-motric acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fizio