MOLDOVAN MARIANA

 • Profesor în Învățământul Preșcolar
 • Grad didactic: II cu o vechime în învățământ de 6 ani
 •  

 • ABSOLVENTĂ A:
  • Grupului Școlar Economic Administrativ și de Servicii Cluj-Napoca
  • Facultății de Psihologie și Științe ale Educației- UBB Cluj-Napoca, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
  • Master – Consiliere Școlară și Asistență Psihopedagogică, UBB Cluj-Napoca
 • RESPONSABILITĂȚI ÎN GRĂDINIȚĂ:
  • Coordonator proiect educațional „De mic învăț să mă feresc de rele” (2018-2019)
  • Coordonator proiect educațional „Curcubeul Schimbării” (2017-2018)
  • Responsabil cu Comisia pentru perfecționare și formare continuă (2014–prezent)
  • Responsabil cu / Membru în Comisia pentru concursurile școlare (2015,n 2016)
  • Responsabil BDNE (actualul SIIR) (2013)
  • Responsabil cu Cabinetul metodic și biblioteca grădiniței (2016)
  • Membru în Comisia de Securitate și Sănătate în muncă și PSI (2015–2016)
  • Membru în comisia de consiliere, orientare și activități extrașcolare (2015)
  • Membru în comisia de inventariere (2015)
  • Membru în comisia de reînscriere/ înscriere a copiilor în grădiniță (2015–2016)
  • Membru în comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar (2015)
  • ,,Primăvara copiilor” – membru juriu la nivelul unității (2017)
 • PUBLICAȚII:
  • Revista „Smart education” nr. 7, noiembrie 2017 (ISSN 2501-1170)
  • Revista „Copilărie fericită” nr. 2, aprilie 2017 (ISSN 2501-8078)
  • Revista „Copilărie fericită” nr. 1, iunie 2016 (ISSN 2501-8078)

MOTTO DEFINITORIU:
„Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse. Ele trebuie simţite în inimă.”

Helen Keller