MUREȘAN PAULA MARIA

 • Profesor în Învățământul Preșcolar
 • Fără grad didactic, Debutant
 • ABSOLVENTĂ A:
  • Colegiului Naţional Pedagogic “Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca
  • Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj-Napoca
  • Specializare Licență: Psihopedagogie specială
 • RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢĂ:
  • Secretar  în Comisia  pentru Curriculum( 2020-2021)
  • Membru în Comisia de sănătate şi securitate în muncă și PSI