Orar și acte necesare la înscriere

O  R  A  R
pentru înscrierea copiilor
în anul școlar 2018-2019

La sediul  de pe Str. Câmpeni Nr.3/C

Perioada: 21 mai – 1 iunie 2017 – Etapa I

Zilnic între orele10:00 – 12:00 și 14:00 – 16:00

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA GRĂDINIȚĂ
-An școlar 2018-2019-

Vă rugăm să depuneți la secretariat:

  • Copie după certificatul de naștere al copilului;
  • Copie după cartea de identitate a mamei;
  • Copie după cartea de identitate a tatălui ;
  • Adeverință  de la locul de muncă al mamei/tatălui;
  • Declarație pe propria răspundere că nu este angajat/ă (dacă este cazul).

De la medic trebuie adus în prima zi de frecventare a grădiniței:

  • Vaccinările;
  • Aviz de intrare în colectivitate.

DIRECTOR,
Prof.Căbulea Mihai-Dan