Blos Oana – Iulia

 • Profesor în Învăţământul Preşcolar
 • Grad didactic I cu o vechime în învăţământ de 21 ani
 • ABSOLVENTĂ  A:
  • Colegiului Pedagogic «  Gheorghe Lazar », Cluj- Napoca, 1997
  • Facultăţii de Biologie- Geologie din cadrul UBB, Cluj- Napoca, 2006
  • Facultăţii de Știinţa Mediului din cadrul UBB, Cluj- Napoca, 2007 – Masterat în Gestiunea și protecția resurselor naturale
 • RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢĂ
  • Membru  în Comisia  pentru Curriculum (2012-2018)
  • Membru în/ Secretar al Consiliul de Administraţie (2009-2018; 2007-2017)
  • Membru în Comisia de înscriere a copiilor în grădiniţă (2017-2018)
  • Secretar al Consiliului Profesoral (2009-2018)
  • Membru în Comisia responsabilă cu înscrierea copiilor în grădiniţă
  • Membru în Comisia pentru perfecționare și dezvoltare profesională (2017-2018)
  • Membru în Comisia pentru programe și proiecte educative (2012-2013)
  • Organizator județean al programului Primăvara copiilor ( 2011, 2015)
  • Membru în Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar la nivel de unitate (Ianuarie, Noiembrie 2015)
  • Mentor pentru colegele debutante
  • Responsabil cu formarea continua (2008-2009)
  • Coordonator al proiectului educațional la nivelul grădiniței: ”Da, poți!” (2016-2017)
  • Coordonator al proiectului educational la nivelul grădiniței: „Ecogrădinița” (2010-2012)
  • Președinte al Comisiei de Mobilitate (2014–2015)
  • Membru în Comisia responsabilă cu imaginea grădiniței (2009-2010)
  • Președinte al Comisiei Tehnice de prevenire și stingere a incendiilor (2013–2014)
  • Membru în comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise pentru ocuparea posturilor, catedrelor declarate vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, secțiunea octombrie 2016
  • Membru în Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în Grădinița cu Program Prelungit ,,Trenulețul veseliei” , Cluj – Napoca, 2016
  • Membru în Comisia de aplicare a interviului pentru candidații necalificați în Grădinița cu Program Prelungit ,,Trenulețul veseliei”, Cluj – Napoca, Ianuarie 2015 și Noiembrie 2015, în Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Iris”, Cluj – Napoca, Martie 2016 și în Grădinița cu Program Prelungit ,,Albinuța”, Cluj – Napoca, Octombrie 2016
  • Membru în Comisia de supraveghere la proba scrisă pentru ocuparea posturilor / catedrelor declarate vacante / rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea Ianuarie 2015
   Membru în Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, 2017
 • RESPONSABILITĂŢI PRIMITE LA NIVEL ISJ / CCD/ DPPD/ MECS
  • Membru al Corpului Național al Experților în Management Educațional

MOTTO DEFINITORIU
«  Dacă poţi visa un lucru, înseamnă că poate fi făcut »

Walt Disney