GOIA OTILIA

 • Profesor în Învăţământul Preşcolar
 • Grad didactic: gradul I cu o vechime în învăţământ de 18 ani
 •  

 • ABSOLVENTĂ A:
  • Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Univesitatea
   ,,BABEŞ-BOLYAI” din Cluj-Napoca, Specializarea – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
  • Colegiului Universitar de institutori – Universitatea din Oradea, titlul de institutor – desen, profil Sociopsiho-Pedagogie
  • Facultatea de Ştiinţe Economice – Universitatea ,, Lucian Blaga” din Sibiu – Master – Management educaţional

   

 • RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢĂ
  • Preşedinte Comisia de Control intern managerial (2016-Prezent)
  • Mentor pentru colegele debutante
  • Responsabil cu/ Membru în Comisia de Proiecte şi Programe Educative și Activități Extrașcolare (2010-2017)
  • Membru în Comisia SCIM (2015-Prezent)
  • Responsabil proiect la nivel de unitate – ,,Da, poți!” (2009–2012, Prezent)
  • Organizator concurs național, regional, județeande creație ,,SUNT TALENTAT” (2009-PREZENT)
  • Membru în comisii de titularizare 
  • Organizator la nivel de unitate a concursului naţional ,,Micii Exploratori”

   

 • RESPONSABILITĂŢI PRIMITE LA NIVEL ISJ / CCD/ DPPD/ MECS
  • Membru al Corpului Național al Experților în Management Educațional
  • Organizator Concurs ,, Sunt Talentat” VI ediţii
  • Coordonator zonal – Festivalul internaţional ,, Taina poveştii mele-cheia sansei tale – CAREI – poziţia 1357 , 2015
  • Organizator al Concursului National Micii Exploratori
  • Organizator la nivel judetean al Programului „Primavara copiilor (editia a VI-a, Mai 2011)
  • Membru în Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar la nivel de unitate
  • Organizator, evaluator si publicare in cadrul Simpozionului National Evaluarea initiala: ,,Observarea si cunoasterea prescolarului/scolarului” (Octombrie 2014)

   

 • ACTIVITĂŢI NOTABILE APARŢINÂND INVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
  • Gradație de merit

   

 • CĂRŢI PUBLICATE:
  • Autor publicație CD , ISBN 978-973-0-24518-9 , Concurs Sunt Talentat, 2017
  • Autor lucrare ISBN, 978-606-92524-7-5, Știu, pot, reușesc!!!, Editura Diamant 2010
  • Publicație Festival Internațional, ISSN 2068-4304, ,,Taina poveștii mele”, 2015
  • Publicație Festival Internațional , ISSN 2068-4304 ,,Taina povești mele” 2013
  • Publicație Simpozion Național , ISBN 978-606-650-219-1, Esențial Media, 2014
  • Membru în colectivul de redacţie al Revistei ,,Taina de Poveste”, CAREI – poziţia 1357, 2015

MOTTO DEFINITORIU:

,,Un om cinstit este cea mai nobilă lucrare a lui Dumnezeu”, Robert Burns
,,Joaca trebuie să rămână viaţa ta.
Munca trebuie să fie doar un mod de a te juca.
Nu-ţi transforma viaţa într-o rutină de muncă,
Pentru că scopul vieţii e joaca.
OSHO