MATEȘ MARIA – SIMONA

 • Profesor în Învăţământul Preşcolar
 • Grad didactic Definitivat cu o vechime în învăţământ de 4 ani
 •  

 • ABSOLVENTĂ  A :
  • Facultăţii de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj-Napoca
  • Specializare Licență: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
  • Specializare Masterat: Consiliere Școlară și Asistență Psihopedagocică

 

 • RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢĂ:
  • Membru în Comisia de Curriculum (2015-2016)
  • Membru în Comisia de sănătate şi securitate în muncă și PSI (2016-2017)
  • Membru în Comisia pentru promovarea imaginii grădiniței (2016-2020)
  • Secretar în Comisia pentru promovarea imaginii grădiniței (2017-2018)
  • Coordonator la nivel de unitate al Proiectului ,,Și cei mici fac fapte mari”, Ediția aVI-a (2018, 2019, 2020)
  • Coordonator la nivel de unitate al Proiectului Județean ,,Kalokagathia” (2018-2020)

MOTTO DEFINITORIU
„Dacă în drumul tău întâlnești un om prea obosit ca să-ți poată dărui un surâs, lasă-i-l pe al tău”.

Dale Carneige
„Nu merge unde te duce drumul, mergi pe unde nu există un drum și lasă o urmă” .

Ralph Waldo Emerson