MORAR SIMONA-CĂLINA

 • Profesor în Învăţământul Preşcolar
 • Grad didactic I, cu o vechime în învaţământ de peste 25 ani
 •  

 • ABSOLVENTĂ  A:
  • Colegiului Pedagogic “Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca
  • Facultăţii de Litere Cluj-Napoca – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
  • Universităţii Lucian Blaga din Sibiu – master postuniversitar – Management educaţional
 • RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢĂ:
  • Responsabil Comisia metodica (2017-2018)
  • Responsabil al Comisiei de Promovare a Imaginii Grădiniţei (2013-2017)
  • Responsabil al Proiectului „De mic învăț să mă feresc de rele” (2016-2017)
  • Responsabil al Proiectului „Culori pentru pace” (2019-2020)
  • Membru în Comisia de Sănătate şi Siguranţă în Muncă și PSI (2013-2016)
  • Membru în Comisia de Mobilitate (2017 – Prezent)
  • Membru în Comisia SCIM (2017-Prezent)
  • Membru în Comisia CEAC (2017-Prezent)
  • Membru în Comisia de implementare a controlului managerial intern (2016-2017)
  • Membru Comisia de etică (2016 – 2018)
  • Membru in Comisia responsabilă cu programe și proiecte educative școlare și extrașcolare
  • Membru în Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor prin suplinire /catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar la nivel de judeţ, învăţământ de stat și particular
  • Mentor pentru colegele debutante şi îndrumător de practică pedagogică
  • Director – Transylvania College / Grădiniţa Happy Kids (2007-2008)
  • Director – Grădinița „Teddy Bear” Cluj-Napoca (2008-2009)
  • Director – Școala Internațională Spectrum Cluj–Napoca (2011-2012)
 •  

 • RESPONSABILITĂŢI PRIMITE LA NIVEL ISJ / MECS
  • Metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj
  • Membru în Comisia Consultativă a Invăţământului particular Cluj (2008 – Prezent)
  • Membru al Corpului Național al Experților în Management Educațional
  • Responsabil de cerc pedagogic, Centrul zonal nr. 1 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj (2010 – prezent)
 • CĂRŢI PUBLICATE :
  • „ Piramida cunoaşterii ”- hărţi proiecte tematice grupa mijlocie- editura Diamant , Piteşti, 2014
  • „ Mânuţe îndemânatice ” – carte de activităţi practice pentru preşcolari şi şcolari mici Editura Diamant – 2013
  • „ Planificarea anuală a activităţilor instructiv-educative obligatorii din gradiniţele de copii ”-ghid orientativ, editura Rustic, Aghireş, jud.Cluj – 2008
  • “Activităţi practice în preprimar – idei, tehnici moderne şi modele din hârtie ” Editura Eurodidact, Cluj-Napoca – 2005
 • ACTIVITĂŢI NOTABILE APARŢINÂND ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
  • Iniţiator al  Revistei Învăţământului Preşcolar Clujean „Grădi FAN”
  • Iniţiator şi coordonator al  „Atelier GradiFAN”- proiect de formare continua pentru Educatoare, învăţătoare. (parteneri Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca / Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor didactice Cluj si Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj) în judeţele Cluj, Mureş, Alba şi Bistriţa Năsăud
  • Iniţiator al  „ARTerapie Atelier” – proiect de formare continuă pentru Educatoare, învăţătoare, profesori din învăţământul special. ( parteneri Universitatea Babeş-Bolyai Cluj -Napoca/ Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor didactice Cluj si Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
  • Membru în Comitetul de redacţie a Revistei Învăţământului Preşcolar şi Primar Clujean „GrădiFAN”
  • Redactor Revista – Învăţământul preşcolar şi primar clujean INOVAŢIE şi TRADIŢIE
  • Gradație de merit

 

MOTTO DEFINITORIU:
” În vremurile când minciuna devine universală, a spune adevărul este un act revoluţionar ”

George Orwell