OSVATH BOROS JOLAN

 • Profesor în Învăţământul Preşcolar
 • Grad didactic I, cu o vechime în învăţământ de 31 ani
 •  

 • ABSOLVENTĂ  A:
  • Şcolii Normale ”Gheorghe Lazăr”, studii postliceale în Specializarea – Învăţător-Educator
  • Universităţii Spiru Haret, Facultatea De Psihologie şi Pedagogie Braşov
  • Şcolii Populare de Artă, Secţiunea – Grafică

   

 • RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIȚĂ:
  • Responsabil – Comisia pentru perfecționare și dezvoltare continuă (2014–2018)
  • Secretar în Consiliul de Administrație a unității (2018)
  • Responsabil în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (2017 până în prezent)
  • Membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (2016-2017)
  • Membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței a faptelor de corupție și descriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității (2017 până în prezent)
  • Responsabil Comisia de securitate Şi sănătate în muncă (2010–2016)
  • Membru în Comisia responsabilă cu proiecte și programe educative – Responsabil proiect Ecogrădinița (2016 până în prezent)
  • Coordonator acțiune de voluntariat ”Let’s do it, România” (2010 până în prezent)

   

 • RESPONSABILITĂŢI PRIMITE LA NIVEL ISJ:
  • Profesor evaluator în Comisia de rezolvare a contestațiilor (2013)
  • Cooptat în echipa de evaluatori din partea ISJ (anul școlar 2016–2017)
  • Membru în Comisia de realizare a inspecțiilor speciale la clasă (2016)
  • Membru în Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise (anul școlar 2015–2016)
  • Membru În Consiliul Consultativ al ISJ Cluj (2017 până în prezent)
  • Profesor voluntar în Institutul de Oncologie ”Voluntari pentru educație” (2017-2018)

   

 • CĂRŢI PUBLICATE:
  • Publicaţii literare în Revista Naţională pentru copii Szivárvány şi Napsugár
  • Publicație lucrare științifică în revista ”Óvonők lapja” (2015-2016)

   

 • ACTIVITĂŢI NOTABILE APARŢINÂND ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR:
  • Gradație de merit
  • Membru coordonator în echipa de proiect al concursului SUNT TALENTAT – 6 ediţii
  • Membru coordonator în echipa de proiect al programului GRĂDINA VERDE DE LA GRĂDI – 2 ediţii
  • Membru al juriului la nivel local – concurs ”Primăvara copiilor”
  • Membru al juriului la nivel județean – concurs ”Kiskurutty” (2016-2018)
  • Responsabil proiect Eco grădinița (Locul I 2016-2017; Locul I 2017-2018)
  • Membru în echipa de proiect :
   • Eco grădiniţa (Mențiune – 2015-2016)
   • Să citim pentru Mileniul III (Locul I – 2015-2016)
   • Da, poţi ( 2015-2016)
   • Curcubeul schimbării

MOTTO DEFINITORIU
Elevii tăi…”poate vor uita ceea ce le-ai spus, dar nu vor uita niciodată cum s-au simţit în urma cuvintelor tale…”

Carl Wiliam Buehner