ÖTVÖS-RUS ANA-CARMEN

 • Profesor în Învăţământul Preşcolar
 • Grad didactic I , cu o vechime în învaţământ de peste 25 ani
 •  

 • ABSOLVENTĂ  A :
  • Colegiului Național Pedagogic  ”Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca
  • Facultăţii de Pedagogie socială – Universitatea „Avram Iancu” Cluj-Napoca ( licenţiat al UBB Cluj-Napoca-Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei)
  • Universităţii Lucian Blaga din Sibiu – master postuniversitar – Management educaţional

   

 • RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢĂ :
  • Responsabil Comisia de Programe si proiecte educative (2019-2020)
  • Membru Comisia de mobilitate (2019-2020)
  • Responsabil Comisia de mobilitate (2018-2019)
  • Membru Comisia de Curriculum (2018-2019)
  • Responsabil Comisia de mobilitate (2017-2018)
  • Responsabil Comisia de Curriculum (2014-2018)
  • Membru în Comisia de Promovare a Imaginii Grădiniţei (2014 – 2017)
  • Membru în Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar la nivel de unitate și învațământ particular (2014-2018)
  • Îndrumător de practică pedagogică
  • Coordonator la nivel de unitate – Proiect educațional Kalokagathia (2017-2018)

   

 • RESPONSABILITĂŢI PRIMITE LA NIVEL ISJ / MECS
  • Membru al Corpului Național al Experților în Management Educațional
  • Metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj
  • Membru în Comisia Consultativă a Invăţământului particular Cluj
  • Responsabil de cerc pedagogic, Centrul zonal nr. 3 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj (2011 – 2014)
  • Responsabil de cerc pedagogic, Centrul zonal nr. 1 al ISJ Cluj (2014 – Prezent)
  • Director Grădiniţa “Dischus Kindergarten” Cluj-Napca (2015 – 2016)
  • Membru în Comisii de titularizare (2012- 2015) ISJ Cluj
  • Membru al juriului din partea nspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, în Concursul “Dansul steluţelor “ – Şcoala Internaţională Spectrum Cluj-Napoca
  • Organizator județean al Programului “Primăvara copiilor“  (2011 )
  • Organizator/coordonator Simpozion Naţional “Porţi deschise către lumea copilăriei“ (2010)
  • Membru în Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar la nivel de judeţ, învăţământ particular

   

 • CĂRŢI PUBLICATE
  • „ Piramida cunoaşterii ”- hărţi proiecte tematice grupa mijlocie- editura Diamant , Piteşti, 2014
  • „ Mânuţe îndemânatice ” – carte de activităţi practice pentru preşcolari şi şcolari mici  Editura Diamant – 2013
  • „ Planificarea anuală a activităţilor instructiv-educative obligatorii din grădiniţele de copii ”- ghid orientativ, editura Rustic, Agireş, jud. Cluj – 2008
  • “Activităţi practice în preprimar – idei, tehnici moderne şi modele din hârtie ”Editura Eurodidact”, Cluj-Napoca – 2005
  • „Piramida cunoașterii”- repere metodice în aplicarea curriculum-ului preșcolar, ”știu, pot, reușesc!!!”- caiet de fișe grupa mijlocie (2012, editura Diamant)

   

 • ACTIVITĂŢI NOTABILE APARŢINÂND INVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
  • 10 pentru Cluj – Certificat de exelenţă-categoria de excelenţă „Formatorul anului” 2010
  • Iniţiator al  Revistei Învăţământului Preşcolar Clujean „Grădi FAN” ,
  • Iniţiator şi coordonator al  „Atelier GradiFAN”- proiect de formare continuă pentru Educatoare, învăţătoare (parteneri Universitatea Babeş-Bolyai Cluj -Napoca/ Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor didactice Cluj si Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj) în jud. Cluj, Mureş, Alba şi Bistriţa Năsăud
  • Iniţiator al  „ARTerapie Atelier” – proiect de formare continu[ pentru Educatoare, învăţătoare, profesori din învăţământul special (parteneri Universitatea Babeş-Bolyai Cluj -Napoca/ Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor didactice Cluj si Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj) în jud. Cluj
  • Membru în comitetul de redacţie a Revistei Învăţământului Preşcolar şi Primar Clujean „GrădiFAN”
  • Redactor Revista – Învăţământul preşcolar şi primar clujean INOVAŢIE şi TRADIŢIE aparţinând Departamentului pentru Pregătirea Cadrelor didactice Cluj
  • Gradație de merit

   

   MOTTO DEFINITORIU:

  ,,Trebuie să incerci necontenit să urci foarte sus dacă vrei să vezi foarte departe!”

  Constantin Brîncuşi