Proiectul Eco grădiniţa

PROIECTUL JUDEŢEAN DIN CADRUL PROIECTULUI NAŢIONAL“ECO GRĂDINIŢA” AN ŞCOLAR 2015-2016

TITLUL PROIECTULUI LA NIVEL JUDEŢEAN

”Pământul, casa noastră!”

SCOPUL PROGRAMULUI:

Formarea unei atitudini responsabile şi active pentru gestionarea şi ocrotirea mediului înconjurător, în vederea menţinerii echilibrului ecologic; promovarea activităţilor fără impact negativ asupra mediului.
OBIECTIVE:

Orice copil poate deveni un prieten al naturii, dacă va învăţa să o respecte. În scopul formării unui comportament ecologic care să permită copiilor să acţioneze în folosul naturii, ne axăm pe următoarele obiective:

♣ Stimularea interesului preşcolarilor de a participa la activităţi de menţinere şi îmbunătăţire a calităţii mediului;

♣ Formarea unor convingeri ferme că nu pot trăi şi evolua în afara mediului şi că orice dereglare în relaţia cu natura se repercutează negativ asupra sănătăţii sale;

♣ Dezvoltarea capacităţii de implicare în rezolvarea problemelor de mediu;

♣ Căutarea unor soluţii concrete şi implicarea activă în rezolvarea unora dintre aceste probleme de mediu;

♣ Transferul de bune practici privind implementarea programelor ecologice la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Resurse UMANE:

  • Copiii din grădiniţele judetului Cluj
  • Cadre didactice din grădiniţe şi şcoli
  • Părinţii copiilor
  • Specialişti în domeniu
  • Reprezentanţi ai unor instituţii guvernamentale şi neguvernamentale
  • Companii private
  • Asociaţii, mass-media

PARTICIPĂ GRUPELE : Manócska, Ursuleţii, Broscuţe,Albăstrele, Bóbita

Activitatea pentru luna Martie:

  • Atelier de creaţie din materiale reciclabile:  tehnica  de creaţie este la libera alegere a educatoarelor, se pot trimite poze, sau lucrări realizate de către copii.
  • Crearea unui colţ viu în grupă, îngrijirea aceestuia: ex. acvariu, plante, etc.