Proiectul Kalokagathia

PROIECTUL JUDEŢEAN DIN CADRUL

Programului naţional “KALOKAGATHIA” de stimulare a interesului pentru educaţie fizică şi sport în rândul copiilor preşcolari şi al şcolarilor mici

AN ŞCOLAR 2015 – 2016
TITLUL PROIECTULUI LA NIVELUL UNITĂȚII:  „SĂNĂTATE PRIN MIŞCARE”

 

ARGUMENT:

Potrivit concluziilor cercetătorilor specializaţi in pedagogie şi psihologie, vârstele timpurii reprezintă perioada propice pentru dezvoltarea intelectuală şi fizica a individului. Cu atât mai mult in zilele noastre, grija pentru ocrotirea sănătăţii şi asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare a copiilor constituie cu adevărat, o problema fundamentală a societăţii.

Se ştie că mişcarea este mijlocul principal al dezvoltării copilului, ceea ce impune intensificarea eforturilor in direcţia introducerii ei încă de la cea mai fragedă vârstă.

Conştiinţa de sine a plecat de la conştiinţa mişcării, înainte de a gândi logic ne-am mişcat instinctual. Mişcarea stă la originea tuturor fenomenelor. Devenirea, adică viaţa, adică infinitul înseamnă mişcare.

Ţinând seama de aceste aspecte este necesară stimularea interesului pentru educaţie fizică si sport in rândul copiilor preşcolari , atât in unităţile de învăţământ cât şi in familie.

Considerăm că atât cadrele didactice cât şi părinţii trebuie să asigure posibilitatea mişcării sub formă de joc sau sport ceea ce va contribui la modelarea acestora, lucru esenţial in dezvoltarea personalităţii lor.

Necesitatea derulării a cât mai multe activităţi de mişcare este susţinută de către toţi specialiştii în educaţie şi nu numai. În acest sens, vă propunem ca activităţile din cadrul proiectului ,,Kalokagathia” din anul şcolar 2015-2016 să aibă ca element comun miscarea, jocurile de mişcare, hazul şi voia bună.

SCOPUL:

Stimularea interesului pentru mişcare în vederea asigurării unei dezvoltări fizice armonioase şi a dezvoltării spiritului de competiţie.

Obiective urmărite:

 • Formarea si dezvoltarea deprinderilor motrice de bază;
 • Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite;
 • Cunoaşterea şi aplicarea regulilor de igienă referitoare la igiena echipamentului;
 • Perceperea componentelor spaţio-temporale;
 • Folosirea acţiunilor motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri;
 • Însuşirea unor norme de comportament care încurajează o relaţionare socială pozitivă şi care promovează strategii de depăşire a conflictelor între copii;
 • Dezvoltarea respectului faţă de sine, a încrederii în forţele proprii şi a curajului.

Grup ţintă:

 • preşcolarii din grădiniţele judeţului Cluj
  • GRUPA MICĂ „RĂŢUŞTELE”
  • GRUPA MICĂ „PUISORII”
  • GRUPA MIJLOCIE „ALBINUŢELE”
  • GRUPA MARE „ARICEII”
 • cadre didactice din unităţile înscrise în proiect
  • MUREŞAN DELIA-MARIA
  • RUS ANA-CARMEN
  • BUDEAN ALINA
  • RANTA RODICA
  • GOIA OTILIA
  • MARIAN ROXANA
  • MORAR SIMONA-CĂLINA
  • COTOARA ANGELICA

Perioda derulării: DECEMBRIE 2015 – MAI 2016

EVALUARE:

 • Portofoliul proiectului
 • Album foto cu aspecte din activităţile desfăşurate
 • CD cu imagini ( film) din timpul activităţilor

COORDONATORI DE PROGRAM LA NIVEL DE UNITATE: MUREȘAN DELIA-MARIA

COORDONATORI JUDEŢENI :

 • LOLICA TĂTARU
 • NICOLETA BUCUR
 • MIHAELA COSMA
 • GABRIELA RADU


ACTIVITĂȚILE CARE AU FOST DERULATE ÎN PERIOADA DECEMBRIE 2015 – FEBRUARIE 2016

 • Decembrie 2015
  • “Iarna prin zăpadă” – jocuri de iarnă
  • „Piticii voinicii” – joc de mişcare
 • Ianuarie 2016
  • „Joaca animăluțelor din pădure” – joc de mișcare
  • “Fac sport de mic ca să cresc voinic” – joc de mişcare
 • Februarie 2016
  • “Ne jucăm și ne distrăm” – joc de mişcare
  • “Albinuțele în concurs” – traseu aplicativ


ACTIVITĂȚILE CARE VOR FI DERULATE ÎN LUNA MARTIE 2016

 • Martie 2016
  • “Minte sănătoasă în corp sănătos” – traseu aplicativ
  • „Broscuțele pe lac” – traseu aplicativ
  • ”În lumea gâzelor” – joc de mișcare