Proiectul „Exemple de Bune Practici”

Proiectul exemple-de-bune-practici

  • Strategii diferite de evaluare privind proiectele şi programele derulate în instituţiile partenere”
  • Prezentarea unor strategii de evaluare a proiectelor şi programelor precizând metodele folosite ,probele de evaluare, momentul la care se aplică.