SÂRGHI OANA CARMEN

 • Profesor – Psiholog CJRAE Cluj/Grădiniţa „Trenuleţul Veseliei” Cluj- Napoca
 • Grad didactic I , vechime în învăţământ: 20 ani
 • ABSOLVENTĂ A:
  • Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB Cluj-Napoca
  • Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazăr” , Cluj-Napoca
 • RESPONSABILITĂȚI la nivel de CJRAE Cluj / GRĂDINIŢĂ:
  • Asistenţă psihopedagogică oferită copiilor, cadrelor didactice și părinţilor
  • Implementarea și monitorizarea programelor/proiectelor educaționale județene CJRAE Cluj
  • Președinte Comisia de etică
  • Responsabil Comisia pentru promovarea imaginii grădiniței
  • Membru în Comisia de evaluare și asigurare a calității
 • RESPONSABILITĂŢI LA NIVEL DE ISJ / CCD/ DPPD / MEC:
  • Expert Corp Control MEC
  • Membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional
   • Metodist ISJ Cluj
   • Membru Comisii Examene Naționale
   • Formator CCD Cluj
   • Mentor studenți de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB Cluj
 • PUBLICAȚII:
  • Manual de consiliere școlară (2015), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca – co-autor
  • STOP Bullying-ului/ Spune NU intimidării (2016) , CCD Cluj– co-autor
  • Dezvoltarea competențelor socio-emoționale la preșcolari (2016), CCD Cluj– co-autor
  • Urmele pașilor noștri (2011), Ed. Eikon, Cluj- Napoca – co-autor
  • Impactul programului de abilitare curriculară Consiliere şi orientare în şcolile clujene (2009), CCD Cluj– co-autor
  • Rolul procedurilor inferenţiale în comprehensiunea textelor (2008), CCD Cluj
  • Dinamica educaţiei speciale (2010), Preda,V. –coord., Ed. PUC, co-autor
  • Consiliere şi orientare (2007), Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca – co-autor
  • Revista de consiliere școlară CJRAE Cluj
 • ACTIVITĂŢI NOTABILE APARŢINÂND ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR:
  • Membru în Comisii de organizare și evaluare din cadrul examenelor și concursurilor naționale din învățământul preuniversitar
  • Președinte Comisia de Orientare Școlară și Profesională
  • Membru Colegiul Director DGASPC
  • Pregătirea loturilor olimpice la disciplina Psihologie
  • Membru în Comisia centrală de evaluare a Olimpiadei Naționale de Pedagogie
  • Coordonarea la nivel județean a programelor educaționale CJRAE/ ISJ Cluj
  • Expert în cadrul programelor de formare continuă a cadrelor didactice