SÂRGHI OANA CARMEN

 • Profesor – psiholog CJRAE Cluj/ Grădiniţa Trenuleţul veseliei Cluj- Napoca
 • Grad didactic I , vechime în învăţământ : 17 ani
 • ABSOLVENTĂ  A :
  • Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB Cluj-Napoca
  • Colegiului Pedagogic  Gheorghe Lazăr , Cluj-Napoca

 

 • RESPONSABILITĂŢI la nivel de CJRAE CLUJ/ GRĂDINIŢĂ:
  • Asistenţă psihopedagogică oferită copiilor, cadrelor didactice și părinţilor
  • Coordonarea evaluării psihosomatice a copiilor preșcolari
  • Implementarea și monitorizarea programelor/ proiectelor educaționale pe tematica consilierii şcolare derulate la nivelul CJRAE Cluj
  • Predare
  • Comisia pentru proba practică/ sau inspecţie la clasă la nivel de CJRAE Cluj
  • Preşedinte Comisia de mobilitate a cadrelor didactice din învăţămăntul preuniversitar – CJRAE Cluj
  • Membru în Comisia de Sănătate și Securitate în Muncă și PSI – Grădinița cu PP Trenulețul Veseliei Cluj-Napoca
  • Membru în Comisia de evaluare și asigurare a calității – Grădinița cu PP Trenulețul Veseliei Cluj-Napoca

 

 • RESPONSABILITĂŢI LA NIVEL DE ISJ / CCD/ DPPD/ MENCS
  • Membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional
  • Metodist ISJ Cluj
  • Formator CCD Cluj
  • Responsabil comisie metodică – consilieri şcolari
  • Mentor studenți de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB Cluj

 

 • PUBLICAȚII:
  • Manual de consiliere școlară (2015), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca – co-autor
  • STOP Bullying-ului/ Spune NU intimidării (2016) , CCD Cluj– co-autor
  • Dezvoltarea competențelor socio-emoționale la preșcolari (2016), CCD Cluj– co-autor
   Urmele pașilor noștri (2011), Ed. Eikon, Cluj- Napoca – co-autor
  • Impactul programului de abilitare curriculară Consiliere şi orientare în şcolile clujene (2009), CCD Cluj– co-autor
  • Rolul procedurilor inferenţiale în comprehensiunea textelor (2008), CCD Cluj
  • Dinamica educaţiei speciale (2010), Preda,V. –coord., Ed. PUC, co-autor
  • Consiliere şi orientare (2007), Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca – co-autor

 

 • ACTIVITĂŢI NOTABILE APARŢINÂND ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR:
  • Membru în Comisii de organizare și evaluare din cadrul examenelor și concursurilor naționale din învățământul preuniversitar
  • Pregătirea loturilor olimpice la disciplina Psihologie
  • Membru în Comisia centrală de evaluare a Olimpiadei Naționale de Pedagogie- Psihologie, 2012
  • Coordonarea la nivel județean a programelor educaționale CJRAE/ ISJ Cluj
  • Expert în formare în cadrul programului național Intel-Teach- MENCS/Siveco Romania