Să știi mai multe, să fii mai bun!

Săptămâna 27-31 martie 2017 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare.
În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, iar programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” se va desfășura în conformitate cu un orar special. Am ales aceasta saptamână deoarece în învățământul primar și preșcolar s-a dat o perioadă în care putem să ne planificăm pe unitate săptamâna în care dorim să ne desfășurăm activitățile extracurriculare si extrașcolare, respectiv ne putem alege in primul semstru săptămâna sau în al doilea semsetru,unitatea noastră a hotărât ca acest program să se desfăşoare în luna martie.

ARGUMENT
MOTTO:
„Cea mai eficienta educație pentru un copil constă în joaca lui cu lucruri frumoase.”
(Platon)

Schimbările care au loc în plan social şi educaţional impun de la o zi la alta o regândire a demersului educativ, impusă de nevoia de a găsi noi strategii şi resurse pentru a crea premisele personalităţii unui om pregătit, liber, capabil să se adapteze cu uşurinţă într-o societate aflată în schimbare.

Educaţiei îi revine rolul de a forma personalităţi care să se integreze schimbărilor şi să fie capabile de performanţe calitativ superioare. Când vorbim despre educaţie, nu trebuie să se piardă din vedere faptul că orice activitate umană este supusă unei legi suverane: adaptarea individului la mediul său, dar şi a colectivului din care face parte. Scopul activităţilor desfăşurate este de a dobândi deprinderi, capacităţi şi abilităţi. Acestea pot fi realizate şi prin activităţi de tip extraşcolar şi extracurricular. În învăţămantul prescolar, tipurile de activităţi din cadrul programului “Scoala altfel” nu sunt o noutate, în schimb, noutatea constă în a gândi această săptămână altfel decat celelalte, din perspectiva intereselor si preocupărilor copiilor prescolari, a evidenţierii talentelor si a capacităţilor acestora în diferite domenii si, evident, din perspectiva stării de bine si a bunei dispoziţii pe care vrem să le aducem în viaţa copiilor, a apropiaţilor acestora si a partenerilor nostri din comunitate.

Proiectul îşi propune să confrunte idei, metode, tehnici şi modalităţi deosebite de lucru în echipă sau individual în cadrul unor activităţi extraşcolare atractive şi diversificate. De asemenea, îşi propune o mai bună relaţionare a copiilor atat între ei, cât şi cu cadrele didactice.

Scopul

Implicarea tuturor copiilor preșcolari și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.

Programul îşi propune

 • Activităţi de educaţie informală şi nonformală;
 • Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
 • Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
 • Facilitarea integrării grădiniţei în comunitate;
 • Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări

 • Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (cooperare, entuziasm, opoziţie, pasivitate );
 • Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, cooperare, detaşare, plăcere, participare totală, tensionare, încordare, etc.);
 • Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie.

Grupul ţintă

 • Preşcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit ,,Trenulețul veseliei” Cluj-Napoca

Persoane implicate în program

 • Educatoarele
 • Preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit ,,Trenulețul veseliei” Cluj-Napoca
 • Părinţii preșcolarilor de la Grădinița cu Program Prelungit ,,Trenulețul veseliei” Cluj-Napoca
 • Comunitatea locală

Rezultate așteptate

 • îmbogăţirea cunoştinţelor despre artă şi cultura populară
 • promovarea valorilor umanitare
 • responsabilitate socială
 • formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului
 • participarea la activităţile de grup în calitate de vorbitor şi de auditor
 • îmbogăţirea cunoştinţelor legate de sănătate în vederea dezvoltării armonioase a organismului
 • înţelegerea cauzalităţii schimbării unor fenomene şi transformările din mediul înconjurător

Evaluarea

 • expoziţie cu lucrările copiilor;
 • album cu fotografii; CD – uri.